» Klik hier voor meer informatie

Kunstenaar Rosemin Hendriks, alom bewonderd en gerespecteerd vanwege haar portrettekeningen, die zijn opgebouwd uit klare lijnen, in zwart, wit en grijs. Meestal zijn het kolossale tekeningen, in de regel zelfportretten, die zij volgens een vast stramien in nieuwe personages omzet.
Gevoelens, gedachten en stemmingen zijn in haar tekeningen echter niet even gemakkelijk te duiden. Als er iets is wat zielenroerselen zou kunnen prijsgeven, dan zijn het de ogen wel, maar die nemen bij Rosemin Hendriks vaak bizarre vormen aan. Katachtige ogen die van je weg of langs je heen kijken, omhoog of omlaag, dan wel je volgen of je indringend aanstaren.

» Verberg informatie

Latest works