Drawing Now 2019

posted in: Homepage, News & Art Fairs | 0

Janknegt Gallery komt met werk van Anita Groener en Nathalie Duivenvoorden.

Nathalie Duivenvoorden.
In haar werk onderzoekt Nathalie de concepten “natuur” en “cultuur”. Ze gelooft dat wij tegenwoordig een romantisch beeld hebben ten opzichte van de natuur. Natuur wordt als iets puurs gezien, een plek waar je graag bent, maar er tegelijkertijd buiten staat. Door de mens buiten de natuur te plaatsen, lijkt het alsof de mens de natuur kan beheersen. In zekere zin is dat ook zo, maar deze houding plaatst hem buiten het complexe web van ecosystemen. De huidige klimaatproblemen zijn hiervan een van de meest extreme gevolgen.